Mari Taras Nu Raan Kadi Trupta Thase Nahi Muktak By Naresh K. Dodia

Mari Taras Nu Raan Kadi Trupta Thase Nahi Muktak By Naresh K. Dodia
Mari Taras Nu Raan Kadi Trupta Thase Nahi Muktak By Naresh K. Dodia
मारी तरसनु रण कदी पण तृप्त थाशे नही
वरसी जवानो भाव तारो लुप्त थाशे नही
पंखीं समी तने मे पकडी प्यारना नामथी
इच्छे छतां मारी नजरथी मुक्त थाशे नही
- नरेश के. डॉडीया 
Advertisement

No comments:

Post a Comment