Moun No Ene Mahima Ekdharo Padyo Hato Sher By Naresh K. Dodia

Moun No Ene Mahima Ekdharo Padyo Hato Sher By Naresh K. Dodia
Moun No Ene Mahima Ekdharo Padyo Hato Sher By Naresh K. Dodia
मौनने एने महीमां एकधारो पाळ्यो हतो
छेवटे मारा गझल काव्योए धेरो घाल्यो हतो
आखरे पापण झूकावी स्मित साथे बोल्या मने
शुं तमे मारा विरहमां एक खूणॉ पाड्यो हतो
-नरेश के. डॉडीया  
Advertisement

No comments:

Post a Comment