Patal Mathi Satya Sodhi Lav-vu Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

Patal Mathi Satya Sodhi Lav-vu Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
Patal Mathi Satya Sodhi Lav-vu Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
पाताळमाथी सत्य शोधी लाववुं आसान छे
पण कोइ दिलनो सत्य शोधक आज पण लाचार छे

आंखोमां जेनी जोइ खारा-पाट जेवी रण भूमी
झांकीने ज्यारे जोयुं तो दिलमां पमरतो बाग छे

ए प्रेममां कायम जे लाचारी मने नडती हती
एने हटावी तो मने लाग्यु हवे मन शांत छे

आंखोमा जे वरसादनी भीनाश जेवो थइ वसे
मारामां एवा कोइ जणनो कायमी वसवाट छे

करवो तो दिल फाडीने करवो जोइए ए प्रेमने
नादान थइ शकता नथी एवा तो ब्हाना लाख छे

थाकी जवानी हर पळे तु याद आवी जाय छे
मन कोरुं हो पण आंखमां तारी कमीनो नाद छे

कायमनी लाचारी हवे मारे सहन करवी नथी
आ प्रेमनी गझलो सिवाइ अन्य एवा काम छे

तु केफमां तारा डुबीने मस्त थइ हसती रहे
एकांतमां मयनी अहीया कयां मने पण ताण छे

तु जाणकारी मेळवी ले जे “महोतरमां” हवे
काव्यो गझलमां मात्र तारा नामनो शणगार छे
-नरेश के.डॉडीया
Advertisement