Varsa No Koi Vaibhav Aa Gazal Ma Ave Nahi Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

Varsa No Koi Vaibhav Aa Gazal Ma Ave Nahi Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
Varsa No Koi Vaibhav Aa Gazal Ma Ave Nahi Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
वारसानो कोइ वैभव आ गझलमां आवे नही
होय साक्षर तोय लींटी ताणवाथी लागे नही

ते घसरको कोइ’दी खम्यो नथी त्वचानी उपर
वात लोहीनी करे तो सत्य साचुं पामे नही  

डायरीमा तुं पतंगीया साचवीने राखी शके?
मृत संबंधो जाळवो पण जीवता ए थाशे नही

रोज शीखामण मळे ए कोइने गमवानी नथी
वाळवानी होय छे त्या वात माणस वाळे नही

एक माणस आखरे आधार जेवो लागे कदी
ए ज माणस लागणीनी ओथ लइ शरमावे नही

बादबाकी जिंदगीमा मानवीनी थाती रहे
मेघ वरसे ए पछी पाछा फरी गाजे नही     

प्राण पूरी जाय माणस एक पगलुं राख्यां पछी
आंगणाने एमना पगरव सिवा शणगारे नही

प्यादु थइने हाथमां साथे रहे जीवनभर छतां
पण लकीरोनी रमतमां दाव साचो जामे नही
-नरेश के.डॉडीया      
Advertisement

No comments:

Post a Comment