Jindgi Ma Aam To Ghana Loko NI Avan Javan Rahe Che Gujarati Kavita By Naresh K. Dodia

Jindgi Ma Aam To Ghana Loko NI Avan Javan Rahe Che Gujarati Kavita By Naresh K. Dodia
Jindgi Ma Aam To Ghana Loko NI Avan Javan Rahe Che Gujarati Kavita By Naresh K. Dodia
जिंदगीमां आम तो घणा लोकोनी
आवन-जावन थती रहे छे
छतां एक चहेरो तमारा माटे
थोभी जाय एवी झंखना सतत थती रहे छे

घणा लोको माटे ए एक चहेरो कायमी
सिमाचिह्नन बनी जाय छे

अने घणा लोको माटे ए एक चहेरो
फकत एक माइल स्टोन बनी जाय छे

जयांथी ए पसार थाय त्यारे ए
माइल स्टोनने जोइ शके छे,

स्थितप्रज्ञ अवस्थामां उभेला ए माइलस्टोन!
जेने जोवा माटे त्यांथी पसार थवुं पडे छे
एक राहदारीनी जेम तमारी चाहदारी निभाववा माटे

तमे जाणो छो तमारे एकला ए ज चालवानुं छे
अने माइलस्टोन सामेथी दररोज पसार थवानुं छे
तमारी जिदगीना किलोमिटर एना परथी गणतरी थाय छे

पण ए माइल स्टोन तमारी साथे कदी नही चाले.
कारणके आ युगमां कोइ राम नथी जे अहल्यासम
पथ्थरने स्पर्शीने जिंवत बनावी शके

काश!मारा हाथमा राम जेवी चमत्कारी स्पर्शशकित होत
तो…एक अहल्या सम माइलस्टोनने जिंवत करी शक्यो होत
- नरेश के.डॉडीया
Advertisement

No comments:

Post a Comment