Jindi Mari Sada Tari Amanat Rehvani Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

Jindi Mari Sada Tari Amanat Rehvani Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
Jindi Mari Sada Tari Amanat Rehvani Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
जिंदगी मारी सदा तारी अमानत रहेवानी
हु जीवु छुं त्या सुधी दिलमा रियासत रहेवानी

तुं फळी छे जिंदगीमा एक मौसम वसंती थइ
फूल जेवा स्मितनी कायम सखावत रहेवानी

रोज तुं एकांतमा चुपकेथी आवी चडे त्यारे
शब्दमा ए खानगी भावे करामत रहेवानी

जिंदगीमा होय के ना होय होवा-पणुं तारू
आ ह्रदयना तालमा तारी आरत रहेवानी

एक तारा नामथी गझलो लखी छे ने लखवानो
लागणीना नामथी तारी ज राहत रहेवानी

रोजसजदा नामतारूं लइनेकरतो रहेवानो
ने मुहोबतमा सनम तारी इबादत रहेवानी

दिल छे तारो उतारो कायमीनो’महोतरमां’
आपना नामे ज कायम ए इमारत रहेवानी

कायमी मारा वचनने लइने नक्कर रहेवानो
सांज ढळता कायमी तारी ज विरासत रहेवानी

ओ’महोतरमा’सखी भावे हुं चाही ना शकवानो
कानने तो कायमी राधानी चाहत रहेवानी
-नरेश के.डॉडीया
Advertisement

No comments:

Post a Comment