Na Hoi Jeni Hajri Muktak By Naresh K. Dodia

Na Hoi Jeni Hajri Muktak By Naresh K. Dodia
Na Hoi Jeni Hajri Muktak By Naresh K. Dodia
ना होय एनी हाजरी पण एमनुं नाम बोलाय छे
मुस्लिमना मोढेथी खुदा ने हिंदुथी राम बोलाय छे
भजती रही मीरा जीवनभर कानने नाथ जेवो गणी
लोकोना मोढे नाम राधाने पछी श्याम बोलाय छे
- नरेश के. डॉडीया  
Advertisement

No comments:

Post a Comment