प्रथम सुनावणी सजानी थई Famous Gujarati Gazal By Ramesh Parekh

प्रथम सुनावणी सजानी थई Famous Gujarati Gazal By Ramesh Parekh
प्रथम सुनावणी सजानी थई Famous Gujarati Gazal By Ramesh Parekh
प्रथम सुनावणी सजानी थई
ते पछी ईब्तिदा गुनानी थई

एक डोसो स्वयं थयो गजरो
ने एनी वय महक थवानी थई

एक डोसाए फूल सूंघ्युं तो
एक डोसीनी मानहानी थई !

आज विह् वळ बनी गया संतो
कोई मीरां फरी दिवानी थई

कोई डोसो थई ग्यो रजवाडुं
तो कोई डोसी राजधानी थई

एक डोसाए पान खाधुं तो
एक डोसीनी लाल पानी थई !

बोम्ब माफक वसंत फूटी तो
पीडा मने य ऊगवानी थई

चांदनी उर्फे लू सयानी थई
पछीथी आ दशा र.पा.नी थई !
- रमेश पारेख      
Advertisement

No comments:

Post a Comment