पीडाने एवी तो मे घघलावी हती Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

पीडाने एवी तो मे घघलावी हती Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
पीडाने एवी तो मे घघलावी हती Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
पीडाने एवी तो मे घघलावी हती
ने काठलो झाली पछी मारी हती  

भांगी तूटी भाषामां ए बोले छे दोस्त
बाळकनी माता जोइ किलकारी हती

प्रश्नो घणा खुदने पूछी शकतो नथी
दर्पणनी सामे वात में मांडी हती

नडती नथी जेने शरम के लाज ज्यां
नवगुण ना बोलो वात ए साची हती

भोळी गणीने प्रेममां जेनां पड्यो
मामा शकुनीनी नवी भाणी हती

सरनामु मारूं एमने मळतुं नथी
तक्ती ह्रदयमां जेमनी टांगी हती

पामर हती सारी प्रतिक्षानी घडी
आघेथी चातक जेम में चाही हती

वासण अभेराईमां जोवा ना मळे
मातानां आणानी जुनी यादी हती

मारी “महोतरमा” मळी जे पादरे
वीस्मृत काव्योनी नवी खांभी हती
-नरेश के.डॉडीया

Advertisement

No comments:

Post a Comment