यादनो दिलमां एक मखमली खूणॉ होय छे. Gujarati Kavita By Naresh K. Dodia

यादनो दिलमां एक मखमली खूणॉ होय छे. Gujarati Kavita By Naresh K. Dodia
यादनो दिलमां एक मखमली खूणॉ होय छे. Gujarati Kavita By Naresh K. Dodia
जिंदगीनी सौथी प्रिय व्यकितनी यादनो
दिलमां एक मखमली खूणॉ होय छे.

याद एटले डीमांड विनां सप्लाइ थती जथ्थाबंध लागणी
याद एटले जिंदगीनुं एक रोमाचंक प्रकरण
याद एटले नानी हरकतो द्रारा उपजती गंजावर खूशी
याद एटले सोहामणी लीलीकुंजार लागणीनु वन
याद एटले एक सपनांओनी वास्तविक भूमि
याद एटले अमीरसनुं आंखो द्रारा पीवु
याद एटले भव्यतीभव जाजरमन भूतकाळ
याद एटले बे व्यकित एक होवानी साबिति
याद एटले छेल्ला श्वास सुधीनुं प्रिय वळगण
याद एटले काळजाळे उनाळे वरसादी ठंडक
याद एटले हाडगाळती ठंडीमां हुंफाळु तापणुं
याद एटले कोइ पण क्षणे गोरंभातो उर्मिनो हाथियो
याद एटले कोइनी समिपे ओगळवानो आस्वाद
याद एटले दिलमां प्रथम शब्द फूटवानी कृंपण
याद एटले गमे ते समये थतुं सागर ने सरितानुं मिलन
याद एटले लागणीनी लचकती डाळे उर्मिओना फूलनुं झूलवुं
याद एटले बोगनवेलनी जेम विटळायेली अनूभूति
याद एटले शराबथी नशीलो लागतो आजीवन नशो
याद एटले गझल ने कवितानुं वेगवंतु प्रथम प्रस्थान
याद एटले प्रियने पोताना बनाव्याना क्षणोना हस्ताक्षर
याद एटले मनगमतो संबंध बांध्यानो आंनंदोत्सव
याद एटले झंखनाओना गुंजारवनो प्रथम ध्वनीनो नाद
याद एटले मारापणानो तारापणां विलिन थयानो दस्तावेज
याद एटले सोमरसनी जेम पीवाती आकंठ लागणी 
-नरेश के.डॉडीया
Advertisement

No comments:

Post a Comment