एटलु ते व्हाल ना वेरीये दीलदारा काजे Gujrati Kavita By Naresh K. Dodia

 एटलु ते व्हाल ना वेरीये दीलदारा काजे Gujrati Kavita By Naresh K. Dodia
 एटलु ते व्हाल ना वेरीये दीलदारा काजे Gujrati Kavita By Naresh K. Dodia
एटलु ते व्हाल ना वेरीये दीलदारा काजे
कदी एने ओछप लागे तो परबारा गाजे

अंग सरीखे ना चापी राखीए,थोडा अळगा राखीये
आ व्हालप,तो धीरजना फळ ने हळवे हळवे चाखीये

भार आपणा खंभे ना राखीये,थोडो एने खंभे नाखीये
बहुं असोअसोवाना करवा पडे एवा मोका ना आपीये

एटलु ते ख्यालोमा ना खेलीये दिलदारा साथे
ने दिवसे लै फरवुं पडे उजागराना भारा माथे

बावरा थै,आ चीतडाने ना चाकळे चकळवकळ फेरवीये
एने उदासीनो रंग धीरे धीरे चडे एवा विरहे धेरीये

वालीडा कैक एवुं कर,दिलदाराने हेलारे एवी चडावीये
ने दिलदाराने थाइ के मोरपिंछ चितरेला ढोलीया ढाळीये

एटलु ते व्हाल ना वेरीये दीलदारा काजे
कदी एने ओछप लागे तो परबारा गाजे
- नरेश के. डॉडीया
Advertisement

No comments:

Post a Comment