पाताळमाथी सत्य शोधी लाववुं आसान छे Muktak By Naresh K. Dodia

पाताळमाथी सत्य शोधी लाववुं आसान छे Muktak By Naresh K. Dodia
पाताळमाथी सत्य शोधी लाववुं आसान छे Muktak By Naresh K. Dodia
पाताळमाथी सत्य शोधी लाववुं आसान छे
पण कोइ दिलनो सत्य शोधक आज पण लाचार छे
कायमनी लाचारी हवे मारे सहन करवी नथी
आ प्रेमनी गझलो सिवाइ अन्य एवा काम छे
- नरेश के. डॉडीया
Advertisement