एक वखते इत्रनी माफक ते तारी जातने छांटी हती Muktak By Naresh K. Dodia

एक वखते इत्रनी माफक ते तारी जातने छांटी हती Muktak By Naresh K. Dodia
एक वखते इत्रनी माफक ते तारी जातने छांटी हती Muktak By Naresh K. Dodia
एक वखते इत्रनी माफक ते तारी जातने छांटी हती
जिंदगीमां प्रेमनी खूश्बू मे प्हेली वार पीछाणी हती
प्रीत वरणागी बने तो चो-तरफ शोभी उठे झळहळ थई
मे उघाडे छोग एने शब्दनां रगोथी शणगारी हती                              
- नरेश के. डॉडीया 
Advertisement

No comments:

Post a Comment