शक्य छे ए द्रश्यना दावे नयनमा आवशे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

शक्य छे ए द्रश्यना दावे नयनमा आवशे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
शक्य छे ए द्रश्यना दावे नयनमा आवशे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
शक्य छे ए द्रश्यना दावे नयनमा आवशे
शक्य छे ए प्रेमना दावे भवनमा आवशे

शक्य छे ए शब्दना दावे कवनमा आवशे
शक्य छे तोफानना नामे प्रणयमा आवशे

आंख लागी होय ज्यारे विश्वमां रातो ढळे 
शक्य छे ए ख्वाबना नामे नजरमा आवशे      

तार जोडे छे ह्रदयना ए सितारी भावथी
भाव भकितना भरीने ए तरजमा आवशे

लागणीना मुल्यनी एनी समज न्यारी हशे?
एटले ए मागणी नामे चलणमां आवशे

स्मितनी एनी छटाना मोल क्याथी हु करूं?
ए ज इच्छा थाय आ जण हमसफरमां आवशे             

जिंदगीमां एक जण आवुं कदी मळतुं नथी       
शक्य छे ए शब्दसाथी थइ गझलमां आवशे            

छे ”महोतरमानी" मस्ती बारमासी प्यारनी      
शक्य छे एनी मजां आठे प्रहरमां आवशे        
-नरेश के.डॉडीया
Advertisement

No comments:

Post a Comment