हवानो रूख जोइने जे माणस राह बदले छे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

हवानो रूख जोइने जे माणस राह बदले छे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
हवानो रूख जोइने जे माणस राह बदले छे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
हवानो रूख जोइने जे माणस राह बदले छे
जरूरत होय त्या खुदनी अचानक जात बदले छे

तमारी साव पासे आवीने आधा सरी जाशे
जे रीते पानखर आवेने पंखी डाळ बदले छे

बधाने पोत-पोतानां अलग चोकामा फावे छे
जे चाहीताने लागे सारू माटे दाद बदले छे

हरखनी कोइ हेली एना मुख पर ना मळे जोवां
ना तो ए मानवीनी काल,ना तो आज बदले छे

ए प्हेली वार बे माणस मळ्या शब्दोना साथी थइ
वखत जाता एनो कोम्युंनिकेशन पाथ बदले छे

हवे हुं जीरवी शकतो नथी ए मौननुं भारण
हुं कंइ एने पूछुं तो होठना आकार बदले छे

घणाने गमता तो क्यारेक अणगमतां बनावे छे
ए खासमखासनो मरजी मूजब संगाथ बदले छे

सिनाजोरी सहन करवी नथी गमती “महोतरमां”
अछोवाना करूं छुं तोय क्या तुं भाव बदले छे?
– नरेश के. डॉडीया

Advertisement