प्रेम नामे शब्द मारी गझलमां आवे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

प्रेम नामे शब्द मारी गझलमां आवे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
प्रेम नामे शब्द मारी गझलमां आवे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia      
પ્રેમ નામે શબ્દ જ્યા મારી ગઝલમાં આવે
તું અગોચર ક્ષણ બની સાક્ષાત પડમાં આવે
ધુપ દિવા તો દેવ-દેવીઓને રીજવવા થાય
પ્રાથના એની કરૂ તો તું નજરમાં આવે
- નરેશ કે. ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment