थाय पीडा भीतरे तो काव्य गझलो लखवा पडे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

थाय पीडा भीतरे तो काव्य गझलो लखवा पडे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
थाय पीडा भीतरे तो काव्य गझलो लखवा पडे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
थाय पीडा भीतरे तो काव्य गझलो लखवा पडे
दर्द हदथी ज्यां वधे तो शब्दने चोपडवा पडे
जाणतल थइने जगतमां कोइ माणस आव्यु नथी
मानवीनां मनने मानद ग्रंथ मानी पढवा पडे
- नरेश के. डॉडीया 
Advertisement