Hu Koi NI Raah Joto Hou Gujarati Mktak By Naresh K. Dodia

Hu Koi NI Raah Joto Hou Gujarati Mktak By Naresh K. Dodia
Hu Koi NI Raah Joto Hou Gujarati Mktak By Naresh K. Dodia
કોઇની હું રાહ જોતો હોઉને એ આવે નહી
ઓ ખુદા,આવી મુસીબતની ધડી તું આપે નહી
સાદગી પર એમની મરવાનું મન કાયમ થાય છે
ખુદની સુંદરતાનો એ ક્યારેય ફાકો રાખે નહી
- નરેશ કે. ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment