साव पासे कोइ आवी दूर चाल्यु जाय छे Muktak By Naresh K. Dodia

साव पासे कोइ आवी दूर चाल्यु जाय छे Muktak By Naresh K. Dodia
साव पासे कोइ आवी दूर चाल्यु जाय छे Muktak By Naresh K. Dodia
साव पासे कोइ आवी दूर चाल्यु जाय छे
खालिपानुं दर्द ज्या मोटा अवाजे गाय छे
काकलुदी एक माणस क्यां सुधी करशे भला
जो दुआ फळती नथी तो रबथी दुश्मनी थाय छे
- नरेश के. डॉडीया
Advertisement