चीख मारा मौननी ए सांभळी शकतां नथी Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

चीख मारा मौननी ए सांभळी शकतां नथी Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
चीख मारा मौननी ए सांभळी शकतां नथी Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
चीख मारा मौननी ए सांभळी शकतां नथी
शब्द जे कहेवाने इच्छे ए कहीं शकतां नथी
आखथी आघे वसे आखोने गमतुं एक जण
बेमांथी कोइ दूरीनुं रण वटी शकता नथी
-नरेश के.डॉडीया  

ચીખ મારા મૌનની એ સાંભળી શકતાં નથી
શબ્દ જે કહેવાને ઇચ્છે એ કહીં શકતાં નથી
આખથી આઘે વસે આખોને ગમતું એક જણ
બેમાંથી કોઇ દૂરીનું રણ વટી શકતા નથી
-નરેશ કે.ડૉડીયા  
Advertisement

No comments:

Post a Comment