जिंदगी भारण बनी के भेट समजातु नथी? Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

जिंदगी भारण बनी के भेट समजातु नथी? Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
जिंदगी भारण बनी के भेट समजातु नथी? Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
कोइ आयोजन हवे आगोतरूं थातुं नथी
जिंदगी भारण बनी के भेट समजातु नथी?
वारसागत टेव खूल्ला मनथी हसवानी मळी
मापसरनुं स्मित ए कारणथी प्हेरातुं नथी
- नरेश के. डॉडीया

કોઇ આયોજન હવે આગોતરૂં થાતું નથી
જિંદગી ભારણ બની કે ભેટ સમજાતુ નથી?
વારસાગત ટેવ ખૂલ્લા મનથી હસવાની મળી
માપસરનું સ્મિત એ કારણથી પ્હેરાતું નથી
- નરેશ કે. ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment