कोइने गमता रहेवा एवुं धणुं करवुं पडे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

कोइने गमता रहेवा एवुं धणुं करवुं पडे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
कोइने गमता रहेवा एवुं धणुं करवुं पडे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
कोइने गमता रहेवा एवुं धणुं करवुं पडे
दर्द दिलमां होय त्यारे स्मित सामे धरवुं पडे
आपणा होवा-पणाने आपणे जाणीए प्रथम   
शस्त्र वापरता पहेला शास्त्र एनुं भणवुं पडे
- नरेश के. डॉडीया 

કોઇને ગમતા રહેવા એવું ધણું કરવું પડે
દર્દ દિલમાં હોય ત્યારે સ્મિત સામે ધરવું પડે
આપણા હોવા-પણાને આપણે જાણીએ પ્રથમ   
શસ્ત્ર વાપરતા પહેલા શાસ્ત્ર એનું ભણવું પડે
- નરેશ કે. ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a comment