जिंदगी जिंदगी एकसाथे रमी लीधुं Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

जिंदगी जिंदगी एकसाथे रमी लीधुं  Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
जिंदगी जिंदगी एकसाथे रमी लीधुं  Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
जिंदगी जिंदगी एकसाथे रमी लीधुं 
मान आपी समयने सजोडे गमी लीधुं
ज्या भरेलुं हतुं पेट एनुं पुछयुं त्यारे
रोजनी जेम एने कह्युं के जमी लीधुं
-नरेश के. डॉडीया
જિંદગી જિંદગી એકસાથે રમી લીધું 
માન આપી સમયને સજોડે ગમી લીધું
જ્યા ભરેલું હતું પેટ એનું પુછયું ત્યારે
રોજની જેમ એને કહ્યું કે જમી લીધું
-નરેશ કે. ડૉડીયા
Advertisement

No comments:

Post a comment