प्रेम दीवानी बनी सौनां मुखे चर्चाती रहुं छुं Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

प्रेम दीवानी बनी सौनां मुखे चर्चाती रहुं छुं Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
प्रेम दीवानी बनी सौनां मुखे चर्चाती रहुं छुं Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
प्रेम दीवानी बनी सौनां मुखे चर्चाती रहुं छुं
ए ज रीते कृष्णनी साथे सतत जोडाती रहुं छुं
स्थान राधानु छे के मारूं सुदामांनुं जाणवुं छे?
नाद मीरानो बनीने चो-तरफ अथडाती रहुं छुं
-नरेश के.डॉडीया     
પ્રેમ દીવાની બની સૌનાં મુખે ચર્ચાતી રહું છું
એ જ રીતે કૃષ્ણની સાથે સતત જોડાતી રહું છું
સ્થાન રાધાનુ છે કે મારૂં સુદામાંનું જાણવું છે?
નાદ મીરાનો બનીને ચો-તરફ અથડાતી રહું છું
-નરેશ કે.ડૉડીયા     
Advertisement

No comments:

Post a Comment