स्त्रीना हृदय सुधी पहोंचवा पुरुषे अर्धनारेश्वरनी भावना केळववी जोइए.Gujarati Quote By Naresh K. Dodia

स्त्रीना हृदय सुधी पहोंचवा पुरुषे अर्धनारेश्वरनी भावना केळववी जोइए.Gujarati Quote By Naresh K. Dodia
स्त्रीना हृदय सुधी पहोंचवा पुरुषे अर्धनारेश्वरनी भावना केळववी जोइए.Gujarati Quote By Naresh K. Dodia
स्त्रीना हृदय सुधी पहोंचवा पुरुषे अर्धनारेश्वरनी भावना केळववी जोइए.
स्त्रीने समजवा माटे पुरुषे पोते पुरुष होवानो गर्व छोडवो पडे छे.
इश्वरे बनावेली एक मानविय रचना एवी छे 
जेने तमे बधी रीते जीती शको छो,छेतरी शको छो,
एने ललचावी शको छो,लागणीना नामे भोळवी शको छो.

पण ज्यारे तमारे एने चाहवी होय तो पहेला
एना शरीरथी शरूआत करशो तो फकत स्त्रीनुं शरीर ज मळशे.
एनी अंदर जे प्रेमनी देवी वसे छे ए तमने नही मळी शके.
स्त्रीनी अंदर रहेती प्रेमनीदेवीने पामवा माटे
एनी आराधनां करीने स्त्रीनां आत्माने रीझववो जरूरी छे.
आ आत्मांने रीझववा माटे स्त्रीना आत्मिय पात्र
बनवानी क्षमता केळववी पडे छे.
पुरुषे एक वात याद राखवा जेवी छे.
दरेक समये स्त्रीने प्रेमी तरीके पुरूषनी जरूर रहेती नथी.
जो तमे एनो सतत सहवाश चाहता हो तो.
तमारामां बाळक,एक मित्र,एक स्त्री,एक वडील,एक प्रोढा,
जेवा गुण केळववा पडे छे.
कारणके स्त्रीनो स्वभाव ज एवो छे.
अमुक वखते तमे एना प्रेमी के पति तरीके एने न मनावी शको.
कोइ वार बाळक बनवु पडे छे,
तो कोइ वार एनी सखी बनवुं पडे छे,
तो कोइ वार फ्कत एनो मित्र बनवुं पडे छे
तो कोइ वार एना वडील बनवुं पडे छे..
- नरेश के. डॉडीया 

સ્ત્રીના હૃદય સુધી પહોંચવા પુરુષે અર્ધનારેશ્વરની ભાવના કેળવવી જોઇએ.
સ્ત્રીને સમજવા માટે પુરુષે પોતે પુરુષ હોવાનો ગર્વ છોડવો પડે છે.
ઇશ્વરે બનાવેલી એક માનવિય રચના એવી છે 
જેને તમે બધી રીતે જીતી શકો છો,છેતરી શકો છો,
એને લલચાવી શકો છો,લાગણીના નામે ભોળવી શકો છો.

પણ જ્યારે તમારે એને ચાહવી હોય તો પહેલા
એના શરીરથી શરૂઆત કરશો તો ફકત સ્ત્રીનું શરીર જ મળશે.
એની અંદર જે પ્રેમની દેવી વસે છે એ તમને નહી મળી શકે.
સ્ત્રીની અંદર રહેતી પ્રેમનીદેવીને પામવા માટે
એની આરાધનાં કરીને સ્ત્રીનાં આત્માને રીઝવવો જરૂરી છે.
આ આત્માંને રીઝવવા માટે સ્ત્રીના આત્મિય પાત્ર
બનવાની ક્ષમતા કેળવવી પડે છે.
પુરુષે એક વાત યાદ રાખવા જેવી છે.
દરેક સમયે સ્ત્રીને પ્રેમી તરીકે પુરૂષની જરૂર રહેતી નથી.
જો તમે એનો સતત સહવાશ ચાહતા હો તો.
તમારામાં બાળક,એક મિત્ર,એક સ્ત્રી,એક વડીલ,એક પ્રોઢા,
જેવા ગુણ કેળવવા પડે છે.
કારણકે સ્ત્રીનો સ્વભાવ જ એવો છે.
અમુક વખતે તમે એના પ્રેમી કે પતિ તરીકે એને ન મનાવી શકો.
કોઇ વાર બાળક બનવુ પડે છે,
તો કોઇ વાર એની સખી બનવું પડે છે,
તો કોઇ વાર ફ્કત એનો મિત્ર બનવું પડે છે
તો કોઇ વાર એના વડીલ બનવું પડે છે..
- નરેશ કે. ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment