निराते बेसवानी कोइने फुरसत नथी Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

निराते बेसवानी कोइने फुरसत नथी Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
निराते बेसवानी कोइने फुरसत नथी Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
निराते बेसवानी कोइने फुरसत नथी
अमारा गामने चोरे हवे खटपट नथी

चलम हुक्काने बीडी फूंकतां भाभा नथी
हवे माणसनुं गठपण एटलुं खडतल नथी

नगरमां जइ वस्युं ए गामडानु जण कहे
अहीया गोधुली वेळांए वळतुं धण नथी

हवे चकलीनो माळो छे बनावटी बोक्सनो
आ श्हेरी धरमां पंखी रही शके ए दर नथी

ढळकती ढेल जेवी नार,माथे होय हेल
ए ल्हावो माणवांने श्हेरमा पनघट नथी

करीने नेजवा भातानी जोतो होय राह
अमारा गाममां टीफीननी सगवड नथी

हवे घरडां-धरो श्हेरोमां वधतां जाय छे
ए संस्कारोनुं देशी लोकमां सिंचन नथी

“महोतरमां” तमारा श्हेरमां गमतुं नथी
अहींया ग्राम्य नारी जेवुं मन चंचल नथी
– नरेश के. डॉडीया
નિરાતે બેસવાની કોઇને ફુરસત નથી
અમારા ગામને ચોરે હવે ખટપટ નથી

ચલમ હુક્કાને બીડી ફૂંકતાં ભાભા નથી
હવે માણસનું ગઠપણ એટલું ખડતલ નથી

નગરમાં જઇ વસ્યું એ ગામડાનુ જણ કહે
અહીયા ગોધુલી વેળાંએ વળતું ધણ નથી

હવે ચકલીનો માળો છે બનાવટી બોક્સનો
આ શ્હેરી ધરમાં પંખી રહી શકે એ દર નથી

ઢળકતી ઢેલ જેવી નાર,માથે હોય હેલ
એ લ્હાવો માણવાંને શ્હેરમા પનઘટ નથી

કરીને નેજવા ભાતાની જોતો હોય રાહ
અમારા ગામમાં ટીફીનની સગવડ નથી

હવે ઘરડાં-ધરો શ્હેરોમાં વધતાં જાય છે
એ સંસ્કારોનું દેશી લોકમાં સિંચન નથી

“મહોતરમાં” તમારા શ્હેરમાં ગમતું નથી
અહીંયા ગ્રામ્ય નારી જેવું મન ચંચલ નથી
– નરેશ કે. ડૉડીયા
Advertisement

No comments:

Post a Comment