इश्क साथे दर्द अडतुं जोइए छे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

इश्क साथे दर्द अडतुं जोइए छे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
इश्क साथे दर्द अडतुं जोइए छे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia  
इश्क साथे दर्द अडतुं जोइए छे   
कोइना नामे ए समतुं जोइए छे      

जीववानुं छेविरहमां एमनां तोय     
ए ज जण दररोज हसतुं जोइए छे

रोज साजे डाळ मानीती जोइए
स्थान पंखीनेय गमतुं जोइए छे

प्रीत तो वखतो-वखत खावानी चाडी
काव्यमा पण नाम भळतुं जोइए छे

मात्र लोहीमां नथी उन्माद जेवुं
नामथी तारा ए फरतुं जोइए छे

कोइ आपे आशरो एना ह्रदयमां
कायमी ए स्थान टकतुं जोइए छे

जे पराइ पीड समजी नां शके दोस्त        
एमने हर जण तडपतुं जोइए छे

एक धेराती ए सांजे याद आवी
दुख विरहनुं होय पण तुं जोइए छे

जिंदगीना सत्यथी आगळ जवानुं
ए”महोतरमा”ने लगतुं जोइए छे
-नरेश के.डॉडीया
ઇશ્ક સાથે દર્દ અડતું જોઇએ છે   
કોઇના નામે એ સમતું જોઇએ છે      

જીવવાનું છેવિરહમાં એમનાં તોય     
એ જ જણ દરરોજ હસતું જોઇએ છે

રોજ સાજે ડાળ માનીતી જોઇએ
સ્થાન પંખીનેય ગમતું જોઇએ છે

પ્રીત તો વખતો-વખત ખાવાની ચાડી
કાવ્યમા પણ નામ ભળતું જોઇએ છે

માત્ર લોહીમાં નથી ઉન્માદ જેવું
નામથી તારા એ ફરતું જોઇએ છે

કોઇ આપે આશરો એના હ્રદયમાં
કાયમી એ સ્થાન ટકતું જોઇએ છે

જે પરાઇ પીડ સમજી નાં શકે દોસ્ત        
એમને હર જણ તડપતું જોઇએ છે

એક ધેરાતી એ સાંજે યાદ આવી
દુખ વિરહનું હોય પણ તું જોઇએ છે

જિંદગીના સત્યથી આગળ જવાનું
એ”મહોતરમા”ને લગતું જોઇએ છે
-નરેશ કે.ડૉડીયા

Advertisement

No comments:

Post a Comment