चीख मारा मौननी ए सांभळी शकतां नथी Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

चीख मारा मौननी ए सांभळी शकतां नथी Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
चीख मारा मौननी ए सांभळी शकतां नथी Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
चीख मारा मौननी ए सांभळी शकतां नथी
शब्द जे कहेवाने इच्छे ए कहीं शकतां नथी
चौ दिशामा शब्द टहुके छे “महोतरमां” अहीं
पांख फफडावे छता तेओ उडी शकता नथी
-नरेश के.डॉडीया
ચીખ મારા મૌનની એ સાંભળી શકતાં નથી
શબ્દ જે કહેવાને ઇચ્છે એ કહીં શકતાં નથી
ચૌ દિશામા શબ્દ ટહુકે છે “મહોતરમાં” અહીં
પાંખ ફફડાવે છતા તેઓ ઉડી શકતા નથી
-નરેશ કે.ડૉડીયા
Advertisement

No comments:

Post a Comment