आंखनी लीलाशनुं कारण तमे…Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

आंखनी लीलाशनुं कारण तमे…Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
आंखनी लीलाशनुं कारण तमे…Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
आंखनी लीलाशनुं कारण तमे…
बस,मने पूछॉ नही सगपण तमे        
जीववामा लोकने शुं जोइए?
जे खुटे छे आयखे ए जण तमे
(नरेश के.डॉडीया)  
આંખની લીલાશનું કારણ તમે…
બસ,મને પૂછૉ નહી સગપણ તમે        
જીવવામા લોકને શું જોઇએ?
જે ખુટે છે આયખે એ જણ તમે
(નરેશ કે.ડૉડીયા)  
Advertisement