चालो तळेटी जइ भभूती चोपडी आवीए Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

चालो तळेटी जइ भभूती चोपडी आवीए Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
चालो तळेटी जइ भभूती चोपडी आवीए Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
चालो तळेटी जइ भभूती चोपडी आवीए
एवा अलखनां रंगना मेळे फरी आवीए
छोडी दीधो होवा-पणानो मोह साधुंओ थइ
त्यां टोचनो साचो महिमां शुं पूछी आवीए?       
- नरेश के. डॉडीया 
ચાલો તળેટી જઇ ભભૂતી ચોપડી આવીએ
એવા અલખનાં રંગના મેળે ફરી આવીએ
છોડી દીધો હોવા-પણાનો મોહ સાધુંઓ થઇ
ત્યાં ટોચનો સાચો મહિમાં શું પૂછી આવીએ?       
- નરેશ કે. ડૉડીયા 
Advertisement