आयनामां खुदने जोइ रोज अचरज थाय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

आयनामां खुदने जोइ रोज अचरज थाय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
आयनामां खुदने जोइ रोज अचरज थाय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
आयनामां खुदने जोइ रोज अचरज थाय छे
जात साथे वाळ धोळा जोइ मसलत थाय छे
रोज झळहळतो सुरज बुरखो चडावे रातनां
चांदने खातर सुरजनुं रोज शोषण थाय छे
- नरेश के.डॉडीया 
આયનામાં ખુદને જોઇ રોજ અચરજ થાય છે
જાત સાથે વાળ ધોળા જોઇ મસલત થાય છે
રોજ ઝળહળતો સુરજ બુરખો ચડાવે રાતનાં
ચાંદને ખાતર સુરજનું રોજ શોષણ થાય છે
- નરેશ કે.ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment