चालो तळेटी जइ भभूती चोपडी आवीए Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

चालो तळेटी जइ भभूती चोपडी आवीए Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
चालो तळेटी जइ भभूती चोपडी आवीए Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
चालो तळेटी जइ भभूती चोपडी आवीए
एवा अलखनां रंगना मेळे फरी आवीए
शब्दोनां जोगीओ जनम पाम्या छे जे गिरनारे
एवी धरानां रजकणॉने जइ पूजी आवीए
- नरेश के. डॉडीया      
ચાલો તળેટી જઇ ભભૂતી ચોપડી આવીએ
એવા અલખનાં રંગના મેળે ફરી આવીએ
શબ્દોનાં જોગીઓ જનમ પામ્યા છે જે ગિરનારે
એવી ધરાનાં રજકણૉને જઇ પૂજી આવીએ
- નરેશ કે. ડૉડીયા   
Advertisement

No comments:

Post a Comment