रोजनी तकरारथी थाकी जवाई छे हवे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

रोजनी तकरारथी थाकी जवाई छे हवे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
रोजनी तकरारथी थाकी जवाई छे हवे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
जे हतुं सघळुं अही मूकी जवानुं होय छे
कोण जाणे ए बधानुं शुं थवानुं होय छे?
रोजनी तकरारथी थाकी जवाई छे हवे
आ ज रीते एक जणने चाहवानुं होय छे
- नरेश के. डॉडीया
જે હતું સઘળું અહી મૂકી જવાનું હોય છે
કોણ જાણે એ બધાનું શું થવાનું હોય છે?
રોજની તકરારથી થાકી જવાઈ છે હવે
આ જ રીતે એક જણને ચાહવાનું હોય છે
- નરેશ કે. ડૉડીયા
Advertisement

No comments:

Post a Comment