आयनामां खुदने जोइ रोज मसलत थाय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

आयनामां खुदने जोइ रोज मसलत थाय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
आयनामां खुदने जोइ रोज मसलत थाय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia   
आयनामां खुदने जोइ रोज मसलत थाय छे    
एक च्हेरो जोइ दिलमां केम हलचल थाय छे                          
एक मध्यां छे छतां नखरा छे बालीका समां                        
एमना चहेरे चमकनो अर्थ पूनम थाय छे                           
- नरेश के. डॉडीया 
આયનામાં ખુદને જોઇ રોજ મસલત થાય છે    
એક ચ્હેરો જોઇ દિલમાં કેમ હલચલ થાય છે                          
એક મધ્યાં છે છતાં નખરા છે બાલીકા સમાં                        
એમના ચહેરે ચમકનો અર્થ પૂનમ થાય છે                           
- નરેશ કે. ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment