परणीने आवी एने आजे त्रीस वर्ष थया Gujarati Kavita By Naresh K. Dodia

 परणीने आवी एने आजे त्रीस वर्ष थया Gujarati Kavita By Naresh K. Dodia
 परणीने आवी एने आजे त्रीस वर्ष थया Gujarati Kavita By Naresh K. Dodia
परणीने आवी एने आजे त्रीस वर्ष थया
एक उडाउड करती पंखीणी जेवी 
आंखोमां सपनां भरीने आ धरमां आवी हती.

कहेवाइ छे के मनुष्यनी सोएसो टका इच्छाओ
कदी पूर्ण थती नथी.

मारी साथे पण एवुं ज बन्यु छे
आ पंखीणीए ज्यारे माळॉ बांध्यो त्यारे
जे जे इच्छाओ पूर्ण करवानी कल्पनां करी हती

ए बधी इच्छाओ पर 
सरकारी टेकसनी टकावारी जेम
कपात आववा लागी                                          

बाळकनां ज्न्मथी लइने एने उछेरवामां 
अने धरनी जवाबदारीमां मारी जिंदगीनां
जे इच्छाओनी पांखो पर 
रोमांचंक उडाननी इच्छाओ पर 
कौंटुबिक ज्वाबदारीनां
कर एटलां लागु पड्या के हवे मारी पासे 
इच्छाओनी मुडीनी नामे फकत
ए कल्पनाओ ज रही छे
अने इच्छाओ बधी खर्चाय गइ

घरनां बधां सभ्यो हवे पोतानी
इच्छाओनी पांखे उडीने माराथी 
दूर चाल्या गया छे

एक दिवस मारा समव्यस्क मित्रए 
मारा एन्टीग्लेर चश्मानी आरपार 
मारी आंखोमां जोइने मने कह्यु के
"कोलेजमां जोइ हती हजुं एवी ज पाणीदार 
आंखो छे तारी..
जेमां डूबी मरवानी "इच्छा" थाय." 

एना मुखे "इच्छा" शब्द सांभळीने
हुं अंदरथी आखेआखी खळभळी गइ.
धरे जइने मारी जातने आखेआखी 
अरीसामां निहाळी लीधी..
अने पेला कोलेजनां मित्रने फोन कर्यो
अने कह्यु

मारी पाणीदार आंखोमां डुबी मरवानी इच्छा
तारे पूर्ण करवी छे..?

ए अवाचक थइने कशुं बोल्यो नही.
अने पछी मे हळवेके एनेथी कह्युं.
"पहेला मारी आंखोमां तरतां शीखीजा
एमां घणी इच्छाओ मृत थइने तळीये पडी छे
एने तुं बहार काढीने फेंकी दे..
पछी डुबवानो विचार करजे.."                               

आवु कशुं ना थयु अने थाय पण कई रीते??
ए कोलेजनो मित्रनी बाइपास सर्जरी थयेली छे             
- नरेश के.डॉडीया
 પરણીને આવી એને આજે ત્રીસ વર્ષ થયા
એક ઉડાઉડ કરતી પંખીણી જેવી 
આંખોમાં સપનાં ભરીને આ ધરમાં આવી હતી.

કહેવાઇ છે કે મનુષ્યની સોએસો ટકા ઇચ્છાઓ
કદી પૂર્ણ થતી નથી.

મારી સાથે પણ એવું જ બન્યુ છે
આ પંખીણીએ જ્યારે માળૉ બાંધ્યો ત્યારે
જે જે ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરવાની કલ્પનાં કરી હતી

એ બધી ઇચ્છાઓ પર 
સરકારી ટેકસની ટકાવારી જેમ
કપાત આવવા લાગી                                          

બાળકનાં જ્ન્મથી લઇને એને ઉછેરવામાં 
અને ધરની જવાબદારીમાં મારી જિંદગીનાં
જે ઇચ્છાઓની પાંખો પર 
રોમાંચંક ઉડાનની ઇચ્છાઓ પર 
કૌંટુબિક જ્વાબદારીનાં
કર એટલાં લાગુ પડ્યા કે હવે મારી પાસે 
ઇચ્છાઓની મુડીની નામે ફકત
એ કલ્પનાઓ જ રહી છે
અને ઇચ્છાઓ બધી ખર્ચાય ગઇ

ઘરનાં બધાં સભ્યો હવે પોતાની
ઇચ્છાઓની પાંખે ઉડીને મારાથી 
દૂર ચાલ્યા ગયા છે

એક દિવસ મારા સમવ્યસ્ક મિત્રએ 
મારા એન્ટીગ્લેર ચશ્માની આરપાર 
મારી આંખોમાં જોઇને મને કહ્યુ કે
"કોલેજમાં જોઇ હતી હજું એવી જ પાણીદાર 
આંખો છે તારી..
જેમાં ડૂબી મરવાની "ઇચ્છા" થાય." 

એના મુખે "ઇચ્છા" શબ્દ સાંભળીને
હું અંદરથી આખેઆખી ખળભળી ગઇ.
ધરે જઇને મારી જાતને આખેઆખી 
અરીસામાં નિહાળી લીધી..
અને પેલા કોલેજનાં મિત્રને ફોન કર્યો
અને કહ્યુ

મારી પાણીદાર આંખોમાં ડુબી મરવાની ઇચ્છા
તારે પૂર્ણ કરવી છે..?

એ અવાચક થઇને કશું બોલ્યો નહી.
અને પછી મે હળવેકે એનેથી કહ્યું.
"પહેલા મારી આંખોમાં તરતાં શીખીજા
એમાં ઘણી ઇચ્છાઓ મૃત થઇને તળીયે પડી છે
એને તું બહાર કાઢીને ફેંકી દે..
પછી ડુબવાનો વિચાર કરજે.."                               

આવુ કશું ના થયુ અને થાય પણ કઈ રીતે??
એ કોલેજનો મિત્રની બાઇપાસ સર્જરી થયેલી છે             
- નરેશ કે.ડૉડીયા
Advertisement

No comments:

Post a Comment