सांज पडतां ज्यां स्मरण पंखी सतत गाता हतां Gujarati Sher By Naresh K. Dodia

सांज पडतां ज्यां स्मरण पंखी सतत गाता हतां Gujarati Sher By Naresh K. Dodia
सांज पडतां ज्यां स्मरण पंखी सतत गाता हतां Gujarati Sher By Naresh K. Dodia
सांज पडतां ज्यां स्मरण पंखी सतत गाता हतां
त्यां भूतावळ मौननी चारे तरफ अथडाय छे
- नरेश के. डॉडीया 
સાંજ પડતાં જ્યાં સ્મરણ પંખી સતત ગાતા હતાં
ત્યાં ભૂતાવળ મૌનની ચારે તરફ અથડાય છે
- નરેશ કે. ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment