जीवनमां साम–सामे युद्ध तो चोपास चाले छे, Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

जीवनमां साम–सामे युद्ध तो चोपास चाले छे, Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
जीवनमां साम–सामे युद्ध तो चोपास चाले छे, Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
जीवनमां साम–सामे युद्ध तो चोपास चाले छे,
छतांये भीतरे खालीपणानो श्वास चाले छे.
बधी पथ्थर सरीखी कामनानो अंत लावी दो
पछी तमने य लागे पगनी नीचे धास चाले छे
- नरेश के. डॉडीया
જીવનમાં સામ–સામે યુદ્ધ તો ચોપાસ ચાલે છે,
છતાંયે ભીતરે ખાલીપણાનો શ્વાસ ચાલે છે.
બધી પથ્થર સરીખી કામનાનો અંત લાવી દો
પછી તમને ય લાગે પગની નીચે ધાસ ચાલે છે
- નરેશ કે. ડૉડીયા
Advertisement

No comments:

Post a Comment