पोत जेवी पातळी यादो हवे रही गइ छे दोस्तो Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

पोत जेवी पातळी यादो हवे रही गइ छे दोस्तो Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
पोत जेवी पातळी यादो हवे रही गइ छे दोस्तो Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia        
पोत जेवी पातळी यादो हवे रही गइ छे दोस्तो         
जीर्ण वस्त्रो जेवी स्मृती एटले थइ गइ छे दोस्तो             
गामने पादर हवे खांभीमां बस वांची शकीए                             
सामटी खमतीधरोनो पेढीओ व्ही गइ छे दोस्तो      
- नरेश के. डॉडीया 
પોત જેવી પાતળી યાદો હવે રહી ગઇ છે દોસ્તો         
જીર્ણ વસ્ત્રો જેવી સ્મૃતી એટલે થઇ ગઇ છે દોસ્તો             
ગામને પાદર હવે ખાંભીમાં બસ વાંચી શકીએ                             
સામટી ખમતીધરોનો પેઢીઓ વ્હી ગઇ છે દોસ્તો      
- નરેશ કે. ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment