सात कोठा लागणीना पार करवाथी ए मळे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

सात कोठा लागणीना पार करवाथी ए मळे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
सात कोठा लागणीना पार करवाथी ए मळे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
सात कोठा लागणीना पार करवाथी ए मळे
शब्दना उंडा महासागरमा डुबवाथी ए मळे
मेघधनु आकारमां लेटी हशे पाथरणामा ए
कोइ यक्ष कन्याना कल्पनमा भमवाथी ए मळे
-नरेश के.डॉडीया
સાત કોઠા લાગણીના પાર કરવાથી એ મળે
શબ્દના ઉંડા મહાસાગરમા ડુબવાથી એ મળે
મેઘધનુ આકારમાં લેટી હશે પાથરણામા એ
કોઇ યક્ષ કન્યાના કલ્પનમા ભમવાથી એ મળે
-નરેશ કે.ડૉડીયા
Advertisement

No comments:

Post a Comment