रोज झळहळतो सुरज बुरखो चडावे रातनां Gujarati Sher By Naresh K. Dodia

रोज झळहळतो सुरज बुरखो चडावे रातनां Gujarati Sher By Naresh K. Dodia
रोज झळहळतो सुरज बुरखो चडावे रातनां Gujarati Sher By Naresh K. Dodia
रोज झळहळतो सुरज बुरखो चडावे रातनां
चांदने खातर सुरजनुं रोज शोषण थाय छे
- नरेश के.डॉडीया 
રોજ ઝળહળતો સુરજ બુરખો ચડાવે રાતનાં
ચાંદને ખાતર સુરજનું રોજ શોષણ થાય છે
- નરેશ કે.ડૉડીયા 
Advertisement