आग लागी जाय ज्यारे प्रश्न ए वेधक पूछे छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

आग लागी जाय ज्यारे प्रश्न ए वेधक पूछे छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
आग लागी जाय ज्यारे प्रश्न ए वेधक पूछे छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
आग लागी जाय ज्यारे प्रश्न ए वेधक पूछे छे
पत्र झाकळथी लखीने आगने साथे मूके छे
एक इश्वर छे,पछी तुं छे तो जग लागे रूपाळुं
नाम तारुं लउ छुं त्या लोबाननी खूश्बू उठे छे
- नरेश के.डॉडीया 
આગ લાગી જાય જ્યારે પ્રશ્ન એ વેધક પૂછે છે
પત્ર ઝાકળથી લખીને આગને સાથે મૂકે છે
એક ઇશ્વર છે,પછી તું છે તો જગ લાગે રૂપાળું
નામ તારું લઉ છું ત્યા લોબાનની ખૂશ્બૂ ઉઠે છે
- નરેશ કે.ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment