खुदने पण क्यारेक डारो आपवानो होय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

खुदने पण क्यारेक डारो आपवानो होय छे  Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
खुदने पण क्यारेक डारो आपवानो होय छे  Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia  
खुदने पण क्यारेक डारो आपवानो होय छे    
आयनो खुदने कदी देखाडवानो होय छे                                                                                                                                                                                                                                   
हाथमा पकडी रखाता होय तो शुं जोइए?
मानवी क्यारेक जळचर थइ जवानो होय छे
- नरेश के. डॉडीया
ખુદને પણ ક્યારેક ડારો આપવાનો હોય છે    
આયનો ખુદને કદી દેખાડવાનો હોય છે                                                                                                                                                                                                                                    
હાથમા પકડી રખાતા હોય તો શું જોઇએ?
માનવી ક્યારેક જળચર થઇ જવાનો હોય છે
- નરેશ કે. ડૉડીયા
Advertisement

No comments:

Post a Comment