ऋतुंराणी जेम तारा रूपनी मौसम मलकती जाय छे Gujarati Sher By Naresh K. Dodia

ऋतुंराणी जेम तारा रूपनी मौसम मलकती जाय छे  Gujarati Sher By Naresh K. Dodia     
ऋतुंराणी जेम तारा रूपनी मौसम मलकती जाय छे       
पगथी लइ माथा सुधी फूलो सरीखी तुं उधडती जाय छे        
- नरेश के.डॉडीया 
ઋતુંરાણી જેમ તારા રૂપની મૌસમ મલકતી જાય છે       
પગથી લઇ માથા સુધી ફૂલો સરીખી તું ઉધડતી જાય છે        
- નરેશ કે.ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment