अर्थ ज्यारे प्रेमनो समजाय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

अर्थ ज्यारे प्रेमनो समजाय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
अर्थ ज्यारे प्रेमनो समजाय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
अर्थ ज्यारे प्रेमनो समजाय छे
आंखनां नकशामां तुं फेलाय छे
मानवीनी भीड जामी होय त्यां
भीडमां पण तुं मने देखाय छे
- नरेश के.डॉडीया 
અર્થ જ્યારે પ્રેમનો સમજાય છે
આંખનાં નકશામાં તું ફેલાય છે
માનવીની ભીડ જામી હોય ત્યાં
ભીડમાં પણ તું મને દેખાય છે
- નરેશ કે.ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment