जेटली इच्छा अधूरी छे मठारी नाखी छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

जेटली इच्छा अधूरी छे मठारी नाखी छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
जेटली इच्छा अधूरी छे मठारी नाखी छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
जेटली इच्छा अधूरी छे मठारी नाखी छे
जिंदगीने मे गझल जेवी बनावी नाखी छे
एक गमतां पात्रमां ढळवुं गमे छे तेथी तो                       
जात मारी मे प्रवाही जेवी ढाळी नाखी छे         
- नरेश के.डॉडीया    
જેટલી ઇચ્છા અધૂરી છે મઠારી નાખી છે
જિંદગીને મે ગઝલ જેવી બનાવી નાખી છે
એક ગમતાં પાત્રમાં ઢળવું ગમે છે તેથી તો                       
જાત મારી મે પ્રવાહી જેવી ઢાળી નાખી છે         
- નરેશ કે.ડૉડીયા     
Advertisement

No comments:

Post a Comment