एक ठोकर लागवानी वात छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

एक ठोकर लागवानी वात छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
एक ठोकर लागवानी वात छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
एक ठोकर लागवानी वात छे
त्या जीवनने जाणवानी वात छे
मौन तारू छापरे चडशे पछी
शब्द मारे ताकवानी वात छे
-नरेश के.डॉडीया
એક ઠોકર લાગવાની વાત છે
ત્યા જીવનને જાણવાની વાત છે
મૌન તારૂ છાપરે ચડશે પછી
શબ્દ મારે તાકવાની વાત છે
-નરેશ કે.ડૉડીયા
Advertisement

No comments:

Post a Comment